SYNTETICKÝ NIKOTIN ANEB NIKOTIN BEZ TABÁKU


Syntetický nikotin je po mnoha letech dalším přelomovým mezníkem ve světě vapingu, který jeho zdravotní přínos posunuje zase o další level výše. Nezískává se z tabákových listů, ale vyrábí se syntézou v biologických laboratořích, což z něj činí nejčistší formu nikotinu, která přináší řadu benefitů.

Liquidy se syntetickým nikotinem tak definitivně osvobodily vaping od stigmatu tabáku a vaping se díky nim stal zcela samostatným odvětvím, nezávislým na tabáku a tabákovém průmyslu.  Díky synthetic nicotine liquidům tak lze konečně konstatovat, že vaping nemá s tabákem nic společného.


Co je nikotin a kde se vyskytuje?


Nikotin patří mezi alkaloidy, což jsou zásadité organické sloučeniny (známo je jich přes 6.000), kdy většina z nich je přírodního, rostlinného původu. Vyskytují se tedy v rostlinách, kde plní funkci obrany před škůdci, neboť způsobují hořkou chuť listů a ve větším množství jsou pro organismy toxické.

Alkaloidy ovlivňují metabolismus lidského těla, urychlují či naopak tlumí nervový přenos (známý je např. kofein) a jsou nepostradatelné v lékařství v podobě analgetik, anestetik, hypnotik či antipyretik (morfin, kodein, atropin, chinin, ergometrin, ergotamin apod.). 
 

Alkaloid nikotin se řadí do skupiny pyridinových, má stimulační a uvolňující účinky, vyvolává stav relaxace a stimuluje myšlení a pozornost. V nejvyšší míře se nachází v rostlině tabáku, kdy až 14% hmotnosti sušeného listu tabáku tvoří právě nikotin. V daleko menší míře se pak nikotin vyskytuje také v některých druzích zeleniny, které (co do obsahu nikotinu) vévodí lilek, dále pak následují rajčata, papriky, brambory či květák. 


Tabákový nikotin v běžných liquidech a jeho nevýhody


Standardní liquidy na trhu obsahují vždy tabákový nikotin, který se získává extrakcí z tabákových listů. Důvodem je skutečnost, že tabáková rostlina je poměrně levná a obsahuje velké množství nikotinu. Získávání nikotinu z tabáku je tak tím nejefektivnějším, nejjednodušším a nejlevnějším způsobem a až donedávna to byla pro výrobce liquidů jediná cenově dostupná možnost.

Při tomto procesu však není možné separovat nikotin dokonale a zcela jej izolovat. V tabákovém nikotinu se proto vždy vyskytují také zbytky kontaminujících látek a dalších nežádoucích tabákových alkaloidů jako jsou anatabin, B-nicotyrin, cotinin, myosmin, nicotin-N-oxid, nornicotin či anabazin, které negativně ovlivňují jeho chuť a vůni a svou přítomností zbytečně zatěžují lidský organismus

Toto stopové množství nečistot, pachů a chutí z tabákové rostliny způsobuje, že výrobci běžných liquidů s tabákovým nikotinem musí tyto nežádoucí vlastnosti maskovat vyšším podílem aromat, a to zejména v případě liquidů ovocných, dezertních či obecně jiných než tabákových. 


Zrod syntetického nikotinu

Přírodní nikotin má z chemického hlediska vzorec C10H14N2. To znamená, že je to sloučenina složená z deseti atomů uhlíku, čtrnácti atomů vodíku a dvou atomů dusíku, uspořádaných zhruba do dvou spojených kruhů.

Syntetický nikotin má stejný molekulární vzorec C10H14N2, přičemž k tomuto shluku atomů nedošlo svévolně, ale bylo jej dosaženo cílenou syntézou (chemickým sloučením prvků) v laboratorních podmínkách.

Obě formy nikotinu jsou tak z hlediska chemické struktury naprosto identické a poskytují stejný biologický/stimulující účinek na lidský organismus. Tím však veškerá podobnost končí, neboť syntetický nikotin poskytuje řadu výhod, které přírodní nikotin nemá a eliminuje řadu neduhů, které jsou s přírodním nikotinem spojené.

Ještě před několika lety byly náklady na výrobu syntetického nikotinu natolik vysoké (až 30x vyšší oproti tabákovému nikotinu), že jeho použití v liquidech bylo nereálné. S postupem času a se zdokonalováním procesu laboratorní výroby se náklady snížily na úroveň, která umožňuje současnou produkci syntetického nikotinu ve velkém měřítku při udržení únosné ceny.

Na rozdíl od extrakce nikotinu z tabáku, syntéza nikotinu v biologické laboratoři je složitý, vícestupňový, časově náročný a nákladný proces. To je důvod, proč je syntetický nikotin v současnosti až 13x dražší než nikotin tabákový, proč není komerčně příliš využíván a proč jsou synthetic nico liquidy na trhu velmi ojedinělé. V celosvětovém měřítku existuje jen několik málo elitních značek, které takové liquidy nabízejí a společnost Feellife je jakožto lídr v oboru jednou z nich. 

V ČR je tak Feellife Diamond jediným liquidem, který díky syntetickému nikotinu přináší také českým vaperům nejčistší chuť a zejména pak nejvyšší zdravotní benefit.


Jaké jsou výhody syntetického nikotinu?


Syntetický nikotin je zcela izolovanou sloučeninou a je proto nejčistší možnou formou nikotinu. Je tak naprosto bez zápachu, bez chuti a bez barvy a nenese sebou žádné další kontaminanty, na rozdíl od výše zmíněného nikotinu tabákového.

Liquid se syntetickým nikotinem má proto nejčistší chuť a není potřeba do něj přidávat větší množství sladidel a dalších aromat pro nutnost maskování drsné příchutě tabáku. I s mírnějším dochucením je tak dosaženo skvělé chuti.

Důsledkem menší přítomnosti sladidel, které mají vždy tendenci v průběhu vapování karamelizovat a znehodnocovat žhavící spirálku, je také prodloužení životnosti žhavících hlav a snížení provozních nákladů na vaping.

Nejvyšším přínosem synthetic nico liquidů je ale benefit zdravotní, kdy absence tabákových nečistot vylučuje jejich potenciální negativní dopad na lidský organismus včetně jejich schopnosti umocňovat závislost nikotinu.

Propastný rozdíl mezi škodlivostí cigaret a neškodností vapingu se tak s nástupem syntetického nikotinu ještě více prohlubuje.


Syntetický nikotin jako substituční léčba


Syntetický nikotin je využíván také při substituční léčbě závislosti na cigaretách/tabáku ve formě nikotinových náplastí, pastilek, žvýkaček či aerosolových inhalátorů. 

Jelikož je ale kouření cigaret závislostí nejen fyzickou/biologickou, ale z velké části také psychosociální, jeví se použití syntetického nikotinu v elektronické cigaretě jako nejefektivnější alternace, neboť uživatel nepřichází o své denní rituály v podobě držení předmětu v ruce, manipulace s ním a inhalace dýmu. 

S postupem času je tak možné (a zpravidla se tak v praxi děje) snižovat intenzitu nikotinu v používané náplni na čím dál nižší úroveň a v konečném stádiu se dostat na vapování zcela beznikotinové.  

V opačném případě, při radikálním a úplném, okamžitém vysazení přísunu nikotinu do těla kuřáka se zpravidla objeví abstinenční příznaky způsobené "hladověním" nikotinových receptorů v mozku. Těmi jsou dysforie (stav úzkosti, rozmrzelosti, subjektivně pociťovaná nepohoda, nepříjemné emocionální ladění, špatná nálada, deprese, podrážděnost až agresivita), zvýšená chuť k jídlu, nespavost, poruchy soustředění, bolest hlavy, závratě, pokles krevního tlaku a tepové frekvence, únava, nevolnost, brnění končetin a svalů až mírné křeče, pocity snížené citlivosti končetin či nervozita. 


Syntetický nikotin jako lék


Ačkoliv nikotin způsobuje závislost, nezpůsobuje závažnější zdravotní problémy. Ty jak víme, způsobují karcinogeny obsažené v tabákovém kouři hořící papírové cigarety.

Vědci v současné době dochází stále častěji k názoru, že izolovaný nikotin v jeho čisté podobě může být využíván jako léčivo

Farmaceutické společnosti se zajímají o nikotin, neboť díky jeho působení na hladiny dopaminu a acetylcholinu může hrát významnou roli v prevenci neurologických onemocnění, zlepšování kognitivních (poznávacích) funkcí a v léčbě chorob, jako jsou Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Mírná kognitivní porucha, Schizofrenie, Tourettův syndrom či ADHD (neurovývojová porucha pozornosti a soustředění spojená s hyperaktivitou u dětí).

Při podávání syntetického nikotinu prokázaly testy u pacientů výrazné zlepšení paměti, pozornosti, soustředění, rozpoznávání, orientace, vizuálního vnímání, reakční doby a schopnosti přijímat nové informace.

Prokázalo se, že nikotin příznivě ovlivňuje degenerativní pochody a pomáhá takto postiženým lidem zlepšit pohyb a zmírnit mentální obtíže, aktivuje centrální nervovou soustavu a celkově stimuluje tělo k lepším výkonům.

Přitom nežádoucí účinky jako závislost či koronární problémy nebyly zjištěny

Nikotin tak může preventivně působit proti demenci, zlepšit kvalitu života seniorů nebo nemocných juniorů, pozitivně ovlivňovat rozvoj mozku u novorozenců a kojenců. Může být látkou s terapeutickým účinkem a užitečným nástrojem jak pro vývoj nových léků, tak pro fyziologický a biochemický výzkum.

Přestože jsou výsledky výzkumů nadějné, lékaři jsou v názorech na rychlý pokrok při zavádění do lékařské praxe skeptičtí. Nikotin totiž nelze patentovat a z jeho výroby tak nekyne vidina velkých zisků. Přístup institucí a firem, zabývajících se výzkumem nových preparátů, je proto (podobně jako v případě např. marihuany) značně vlažný.


Autor článku: Ing. Arnošt Valach, NOVACIG a.s.

Kopírování celého textu nebo jeho částí bez předchozího souhlasu není povoleno